Skip to main content

Zorgverzekeraar en Arene

Arene is er voor mensen zonder huisarts

Arene is bedoeld voor mensen die geen eigen huisarts hebben bijvoorbeeld omdat de bestaande huisarts is gestopt en geen opvolger kan vinden. Of voor mensen die niet terecht kunnen bij lokale huisartsenpraktijken, omdat deze vol zijn en geen nieuwe patiënten meer aannemen. Deze mensen kunnen bij Arene patiënt worden, waardoor zij van adequate huisartsenzorg zijn verzekerd. Onze consulten zijn laagdrempelig en vinden plaats via e-consult , telefoon- of beeldbellen. Ook kunnen mensen in afwachting, totdat zij bij de lokale huisartsenpraktijk worden toegelaten, patiënt worden bij Arene en op de digitale wachtlijst komen.

Beschikbaarheid Arene

Om in te kunnen inschrijven bij Arene moet de patiënt  binnen afzienbare afstand wonen van een fysieke huisartsenpraktijk die samenwerkt met Arene. Dit is nodig zodat de huisarts in geval van spoed op tijd zorg kan verlenen. 

Lokale huisartsenpraktijken ontlasten

Door de zorg van patiënten op zich te nemen in gebieden met een huisartsentekort ontlast Arene de lokale praktijkhouder of stelt hem of haar in staat te groeien. Zo kan de praktijkhouder meer tijd besteden aan patiënten die dat nodig hebben. Voor veel patiënten kan zorg via digitale weg een goed alternatief zijn. En dat biedt Arene, in nauwe samenwerking met lokale praktijken. Op deze manier is de continuïteit van zorg gegarandeerd.

Heb je nog vragen over een consult bij Arene? Neem contact met ons op.  

Ontwikkelingen in het huisartsenvak

Het huisartsenvak evolueert en is constant in ontwikkeling. Veel zorg kan inmiddels ook digitaal door dokters op afstand worden geleverd via een app (e-consult), telefoon of videobellen. Van alle zorgvragen kunnen de dokters van Arene 85% langs de digitale weg oplossen. Veel mensen vinden dit zelfs prettiger, omdat zij dan gewoon thuis kunnen blijven. Voor de overige 15% is een fysiek consult vereist. Voor die zorg werken we actief samen met lokale huisartspraktijken. Dit noemen wij Netwerkpraktijken (NWP). Arene betaalt hun het gebruikelijke passantentarief. Door te focussen op zorg via de digitale weg kan Arene ervoor zorgen dat iedereen in Nederland toegang heeft tot kwalitatief goede huisartsenzorg. Ook in plaatsen waar geen huisarts in de buurt is kunnen mensen voor vragen terecht bij een dokter.

Digitale wachtlijst

Mensen die zich niet kunnen inschrijven bij de lokale huisartsenpraktijk, omdat deze vol zit, kunnen bij Arene op de digitale wachtlijst komen te staan. De patiënt wordt ingeschreven bij Arene online huisartsenpraktijk in Etten-Leur. Daar is ook het medisch dossier. Via de app bepaalt patiënt of hij of zij de vraag via een e-consult wil stellen of met een van de huisartsen van Arene wil (beeld)bellen. Hiermee beschikken zij over kwalitatieve goede eerstelijns huisartsenzorg. Zodra er ruimte is bij een fysieke praktijk in de buurt, kan een patiënt zichzelf laten overschrijven.

Met de digitale wachtlijst ontlast Arene de lokale huisartsenpraktijk en vergroot het de kans dat een nieuwe huisarts zich ter plaatse wil vestigen. Arene neemt geen praktijken over en kan zowel een permanente als tijdelijke oplossing zijn. Bijvoorbeeld een nieuwbouwwijk die nog te weinig patiënten voor een nulpraktijk levert en de hagro dicht is.

Samenwerking met lokale huisartsenpraktijken

Onze huisartsen spreken patiënten voor hun zorgvragen via e-consult en declareren zoals iedere praktijk. 85% van de zorgvragen kunnen we online oplossen, de overige 15% van onze patiënten moet naar een fysieke huisartsenpraktijk voor een consult. Voor die zorg werken we actief samen met lokale huisartspraktijken. Dit noemen wij Netwerkpraktijken (NWP). Arene betaalt hun het gebruikelijke passantentarief. Onze consulten zijn e-consulten via de eigen app, telefoon- of beeldbellen.

De meerwaarde van Arene

  • Efficiënte en toegankelijke zorg

  • Ontlast de praktijkhouder

  • Digitale wachtlijst

  • Toekomstgerichte manier van zorg verlenen