Skip to main content

Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid

Arene besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle op deze website gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Arene Zorg, noch alle individuele aangesloten huisartsen kunnen enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via deze site, daaronder eveneens begrepen technische storingen. De geboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij uw huisarts, maar is slechts een bron van algemene informatie. Raadpleeg bij lichamelijke klachten altijd eerst uw (huis)arts.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Arene is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Arene.