Skip to main content

Niet tevreden?

Bij Arene Online huisartsenpraktijk streven we ernaar jouw ervaring bij ons zo aangenaam mogelijk te maken.

Ondanks onze inspanningen, begrijpen we dat er momenten kunnen zijn waarop jouw ervaring niet aan jouw verwachtingen voldoet.

Mocht je suggesties voor ons hebben of een minder positieve ervaring willen delen, horen we graag van je. We staan open voor uw feedback en zijn bereid samen naar een passende oplossing of verbetering te zoeken.

Uw klacht

Persoonsgegevens

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

 

Waar gaat de klacht over?


Ongeldige invoer


Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Komen we er samen niet uit?

Dan kun je terecht bij een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris van de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). Deze functionaris kan bemiddelen zonder partij te kiezen en zonder een oordeel te vellen. Alles wat je met de klachtenfunctionaris deelt, blijft vertrouwelijk. Gebruik voor het indienen van je klacht het klachtenformulier op de website van SKGE, of bel naar 088 022 9190 voor meer informatie.

Geschillencommissie

Als het gesprek met je huisarts en de bemiddelingspoging door de klachtenfunctionaris niet tot een oplossing leiden, heb je de mogelijkheid om je klacht voor te leggen aan de geschilleninstantie huisartsenzorg. Het oordeel van deze instantie is bindend, wat betekent dat de uitgesproken beslissing nageleefd moet worden.