Skip to main content

Arene maakt huisartsenzorg overal in Nederland toegankelijk

Het huisartsentekort is op steeds meer plaatsen in Nederland voelbaar. Dat zorgt er nu al voor dat in bepaalde regio’s huisartsen geen opvolgers vinden, dat praktijken "dicht zijn" voor nieuwe patiënten. Een ongemakkelijke en onwenselijke situatie. Ook voor speciale groepen als Oekraïense vluchtelingen, asielzoekers, arbeidsmigranten, is er geen ruimte bij de huisarts, terwijl zij ook zorg nodig hebben. Arene kan het huisartsentekort niet alleen oplossen, maar we kunnen wel capaciteit toevoegen. Dit doen we door huisartsenzorg langs de digitale weg aan te bieden overal in Nederland. En we proberen het vak van huisartsen aantrekkelijker te maken voor de nieuwe generatie.

Arene ontlast praktijkhouders

Arene kan praktijkhouders flink ontlasten of stelt hem of haar in staat juist te groeien door een deel van de lichtere zorgvragen over te nemen. Het kan de druk op de huisartsenpost verlichten door acute opvolgingsproblemen te adresseren en bepaalde groepen als (Oekraïense) vluchtelingen, arbeidsmigranten over te nemen.

Heb je nog vragen over een consult bij Arene? Mail ons of lees meer over Arene.

Basisbehoefte

Het huisartsentekort doet veel met mensen. Het hebben van een huisarts wordt door bijna alle Nederlanders gezien als een basisbehoefte. Als die zekerheid wegvalt dan zorgt dat voor veel onrust. De realiteit is dat steeds meer mensen geen eigen huisarts hebben of zich niet kunnen inschrijven als patiënt, omdat de lokale praktijk vol zit. Mensen die verhuizen worden zo vaak gedwongen om bij de huisarts in hun oude woonplaats te blijven.

Keuzes maken

Het groeiende huisartsentekort zal de druk op de praktijken alleen maar doen vergroten. Daarom moeten we keuzes maken. Sommige zorg kan heel goed plaatsvinden door een "andere" huisarts op afstand. Arene kan de druk van praktijkhouders lokaal ontlasten door een deel van de zorg voor patiënten over te nemen. De waarnemers van Arene kunnen blijven wonen in de eigen woonplaats en toch patiënten helpen door heel Nederland. Juist op de plekken waar het tekort aan huisartsenzorg het grootst is. Jonge huisartsen willen vaak ook liever waarnemen, omdat dit hun de benodigde flexibiliteit biedt en zij zich volledig op de patiëntenzorg kunnen richten en geen tijd hoeven te besteden aan randzaken, zoals het managen van een praktijk.

Huisartsentekort

  • Het huisartsentekort in Nederland is een groeiend probleem

  • Arene biedt een oplossing voor het huisartsentekort

  • Arene bespaart de patiënt tijd en maakt de zorg laagdrempeliger

Kortom: Arene, toegankelijke huisartsenzorg voor iedereen in Nederland.