vinkje groen Dostępne w całej Holandii    vinkje groen Przyjazna dla użytkownika aplikacja    vinkje groen Opieka lekarza pierwszego kontaktu jest w pełni refundowana     vinkje groen  Co można zrobić lepiej i szybciej online, załatwiamy również online!
 
Leesvoor

Arene - online huisartsenpraktijk is op zoek naar huisartsenpraktijken om mee samen te werken.

Wil jij je steentje bijdragen om het toenemende huisartsentekort in Nederland op te lossen?

 

Tekort aan huisartsen in cijfers    

Op dit moment zijn er al meerdere regio’s in Nederland met een tekort aan huisartsen, zoals Zeeland, Noord-Holland, Friesland en Twente. De komende jaren neemt dit tekort alleen maar meer toe. Het NIVEL heeft becijferd wat de gevolgen zijn als de komende jaren de zorgvraag bij huisartsen met 0,9% (de minimum variant) respectievelijk 1,8% (de maximum variant) per jaar toeneemt. (zie Figuur 1) Het gaat hier niet alleen om clusters in gebieden waar geen praktijkopvolging gevonden wordt, maar ook om gebieden waar studenten zich niet kunnen inschrijven op de plek waar ze studeren. Daarnaast zijn er mensen die in Nederland komen werken of studeren en problemen hebben met het vinden van een huisarts. Het gevolg is dat grote groepen mensen geen adequate huisartsenzorg krijgen en zich alleen bij acute problemen kunnen wenden tot een huisarts in hun omgeving. Dit willen wij voorkomen, doe je met ons mee?

Oplossing huisartsentekort: netwerk van samenwerkende huisartsen en digitalisering

Het advies van het Capaciteitsorgaan om de capaciteit van de huisartsopleiding met > 20%  op te hogen neemt een voorname oorzaak van dit probleem niet weg: de regionale verschillen tussen het aantal beschikbare huisartsen en de zorgvraag. (zie Figuur 1)  Digitale (communicatie)middelen en een netwerk van samenwerkende huisartsen bieden een  oplossing voor beide problemen (capaciteit en verdeling). Hiermee is landelijk dekkende huisartsenzorg voor alle inwoners van Nederland naar ons idee mogelijk.

 

huisartsenaanbod
Figuur 1 – Huisartsenaanbod tov. vraag

 

Doel van Arene: alle mensen voorzien van adequate huisartsenzorg

Het doel van  Arene - online huisartsenpraktijk is om alle mensen in Nederland te voorzien van adequate huisartsenzorg. Om dit doel te bereiken hanteert Arene - online huisartsenpraktijk een innovatief concept: hybride/blended huisartsenzorg voor mensen in Nederland die geen huisarts hebben. Praktisch gezien betekent het dat Arene patiënten zonder huisarts inschrijft en bij de contacten met die patiënten zorg op afstand combineert met zorg in een lokale huisartsenpraktijk.

Zorg op afstand: Hoe werkt dat?

Met zorg op afstand bedoelen we uitgebreide digitale mogelijkheden voor zelfzorg, gecombineerd met online consulten die verricht worden door huisartsen van Arene. Doordat het om zorg op afstand gaat kan Arene gebruik maken van huisartsen uit regio’s met een overschot aan huisartsen. Met online consulten in de vorm van chat, beeldbellen, e-consulten en telefonie kan naar schatting 40-60% van de klachten op afstand worden afgehandeld.

Behoefte aan fysieke beoordeling: Dan hebben wij jou nodig!

Blijkt uit het online contact dat fysieke beoordeling of behandeling nodig is, dan willen wij dit organiseren in de buurt van de patiënt; het tweede deel van de hybride formule. Om dit tweede deel mogelijk te maken, wil Arene een netwerk van huisartsenpraktijken creëren, zodat iedereen in Nederland van de juiste zorg kan worden voorzien. Een dergelijk netwerk kan uiteraard niet gerealiseerd worden zonder de medewerking van collega’s. Daarom willen wij je vragen om je aan te sluiten bij ons netwerk. Alleen samen kunnen we zorgen dat elke inwoner van Nederland kwalitatief hoogstaande huisartsenzorg ontvangt en huisartsen in regio’s met tekorten worden ontlast.

 

Wat houdt deelname aan het netwerk in?

Ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan het Arene netwerk. Wat dit precies betekent voor jouw huisartsenpraktijk, hangt af van de huidige situatie in jouw omgeving.

 

Situatie 1: Melden zich op dit moment (bijna) geen passanten zonder huisarts zich bij jouw praktijk?

In dat geval verandert er qua aanbod waarschijnlijk niets door deelname aan ons netwerk. Wel toon je met jouw deelname aan het netwerk solidariteit aan je collega’s elders in het land en kun je daarmee wel een netwerk opbouwen voor het geval er ook een tekort in jouw regio optreedt. Een niet onwaarschijnlijk scenario in de komende jaren (zie figuur 1).

 

Situatie 2: Melden zich op dit moment regelmatig passanten zonder huisarts zich bij jouw praktijk?

In dat geval betekent deelname aan het netwerk dat door samenwerking gezorgd kan worden dat dit aantal omlaag gaat. Als je ervoor kiest om met Arene samen te werken, zullen bovendien passanten niet meer zomaar onaangekondigd verschijnen, maar in overleg, getrieerd en met een anamnese en dossier (voorgeschiedenis, medicatie, allergie) op afspraak jouw praktijk bezoeken.

De werkwijze van Arene

Arene schrijft mensen zonder huisarts in en neemt daarmee de verantwoordelijkheid dat ze adequate huisartsenzorg krijgen. Waar mogelijk handelt Arene de zorgvraag zelf af. Wat wij aan deelnemende huisartsenpraktijken in het netwerk vragen is, dat je (in acute situaties) patiënten wil beoordelen als een fysieke handeling noodzakelijk is. De verwachting is dat de toeloop naar jouw praktijk daarmee aanmerkelijk afneemt, aangezien een groot deel van de klachten online wordt afgehandeld. Het gaat om patiënten uit de directe omgeving van de huisartsenpraktijk en over het aantal kunnen afspraken gemaakt worden. Daarnaast kan, indien gewenst, gekeken worden of er een mogelijkheid is om huisartsen van Arene op (een) locatie in (de buurt van) jouw huisartsenpraktijk spreekuur te laten doen.

Verrichtingen kunnen tegen passantentarief gedeclareerd worden bij Arene. Eventuele M&I-verrichtingen worden vergoed tegen het geldende NZA-tarief. Hiermee wordt correcte financiële afhandeling gegarandeerd en zijn er nauwelijks administratieve lasten voor de deelnemende praktijken.

 

Situatie 3: Werk jij in een regio met meer huisartsen dan vraag naar huisartsen?

In dat geval kun je je bij het netwerk aansluiten om je collega's in andere regio's te helpen door zorg op afstand te bieden aan patiënten zonder huisarts in hun regio. De tijdsinvestering en vergoeding voor deze zorg komen voor rekening van Arene en worden in onderling overleg afgestemd.

 

Samengevat zijn de uitgangspunten van het landelijke      samenwerkingsnetwerk:

  • Er samen voor zorgen dat elke inwoner van Nederland de kwalitatief hoogstaande huisartsenzorg ontvangt, waar Nederland wereldwijd om bekend staat
  • De druk op onze collega’s in regio’s met een tekort aan huisartsen te verlagen door een groot deel van de zorg op afstand te leveren

 

Interesse om onze lokale samenwerkingspartner te worden?

Ben jij er klaar voor om samen met ons de huisartsenzorg toegankelijk en bereikbaar te houden voor alle mensen in Nederland?  Neem dan zeker contact op via  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wij zijn hard op zoek naar jou!

 

© . Alle rechten voorbehouden